PublicationsEvents

Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

De leerstoel Willy Calewaert 2022 is toegekend aan de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen en Solvay Business School en wordt bekleed door prof. dr. Paul de Beer. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI). Het centrale thema voor de leerstoel is “De mythe van de arbeidsmarkt”. In een reeks lezingen en workshops zal Paul de Beer het dominante ‘marktdenken’ binnen onderzoek en beleid over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen problematiseren. Het is zijn stelling dat juist door het denken in termen van een ‘marktmetafoor’ er de afgelopen halve eeuw zo weinig vooruitgang geboekt in het verklaren van de gebreken van de arbeidsmarkt.

Meer informatie!