Leerstoel Willy Calewaert 2022

Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

p

De mythe van de arbeidsmarkt

i

Programma

j

Inschrijven

Informatie

De mythe van de arbeidsmarkt

De leerstoel Willy Calewaert 2022 is toegekend aan de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen en Solvay Business School en wordt bekleed door prof. dr. Paul de Beer. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI). Het centrale thema voor de leerstoel is “De mythe van de arbeidsmarkt”. In een reeks lezingen en workshops zal Paul de Beer het dominante ‘marktdenken’ binnen onderzoek en beleid over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen problematiseren. Het is zijn stelling dat juist door het denken in termen van een ‘marktmetafoor’ er de afgelopen halve eeuw zo weinig vooruitgang geboekt in het verklaren van de gebreken van de arbeidsmarkt.

Programma
 
Inaugurale rede

De Mythe van de Arbeidsmarkt:

16 maart om 18u 

Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek

Aula QA

De opname van de inaugurale rede kan je hier raadplegen (doorverwijzing naar Microsoft stream)

Workshops:  

Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek

Promotiezaal D.2.01

Workshop 1

Waarom de marktanalogie misleidend is

29 maart 12-16u

Discussie over het onderwerp onder leiding van

Nick Deschacht (arbeidseconoom, KULeuven) & Franne Mullens (sociologe, VUB)

Presentatie van gerelateerd onderzoek door

Julie Vanderleyden (doctoraatstudente, VUB)

– Crossnationale verschillen in mentaal welzijn naargelang jobtypes

Simon Van Parijs (masterstudent Sociologie VUB)

– Draagvlak binnen de vakbonden voor klimaatstransitie

Workshop 2

Waarom mensen (niet) verdienen wat ze verdienen

19 april 12-16u 

Discussie over het onderwerp onder leiding van

Geert Van Hootegem (arbeidssocioloog, KULeuven & directeur HIVA) &

Bert Schreurs (professor Human Resources Management, VUB)

Presentatie van gerelateerd onderzoek door Veronika Lemeire (doctoraatstudente, UHasselt)

– Genderongelijkheid en inclusie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Richard Carrère (student Sociologie, VUB)

– Prevalentie precair werk in Europa en vakbondsmacht

Workshop 3

Waarom iedereen aan het werk een droom zal blijven 

3 mei 12-16u 

Discussie over het onderwerp onder leiding van

Maarten Hermans (arbeidssocioloog, studiedienst ACV) & Ive Marx

(arbeidseconoom, directeur CSB, UA)

Presentatie van gerelateerd onderzoek doorBart Moens (docent HRM & onderzoeker, Odisee Hogeschool)

– Disability-inclusive job crafting

Marietta Hertoghs (studente Psychologie VUB)

– Gelukkiger langer werken

Workshop 4

Waarom beweging niet hetzelfde is als vooruitgang 

17 mei 12-16u

Discussie over het onderwerp onder leiding van

Olivier Pintelon (politicoloog, studiedienst ABVV) & Jan Denys (arbeidssocioloog, Director External Communications and Public Affairs Randstad Group)

Presentatie van gerelateerd onderzoek door

Gil Kawuma (student Sociologie, VUB)

– Werk-privé balans en stress

Sien Gaublomme (studente Sociologie, VUB)– Variatie en evoluties m.b.t. job tenure in Europa

Het programma bestaat uit een inaugurale lezing waarvoor iedereen zich kan registreren, gevolgd door een reeks van workshops waarvoor uit de lijst van geïnteresseerden die zich registreerden een beperkte groep van actieve participanten zal geselecteerd worden. Participanten die ingeschreven zijn voor de workshops zullen actief deelnemen aan de discussies en eventueel hun eigen werk voorstellen.

Inschrijven
Informatie

Registratie gesloten

Prof. Dr. Christophe Vanroelen

Christophe.vanroelen@vub.be

Julie Vanderleyden

Julie.Vanderleyden@vub.be