Publications

Wie verlaat de gezinswoning bij een echtscheiding? Het belang van de socio-economische positie van partners

In a newly published article in Sociologos, Lindsay TheunisDidier Willaert and Jan Van Bavel study how and to what extent the socio-economic positions of husband and wife play a role in the decision of who moves out from the family home: only the man, only the woman, or both.

Abstract (Dutch)

Deze studie onderzoekt hoe en in welke mate de socio-economische positie van de man en van de vrouw een rol speelt in wie de gezinswoning verlaat bij echtscheiding: enkel de man, enkel de vrouw of beiden. We verwachtten dat de partner met meer financieel vermogen, kennis en vaardigheden dan de andere partner beter in staat is om de gezinswoning op te eisen en te onderhouden. De analyses zijn gebaseerd op gegevens uit de survey ‘Scheiding in Vlaanderen’ (N = 3.039) en de ‘Algemene Socio-Economische Enquête 2001’ die werd gelinkt aan rijksregistergegevens voor de periode 2001-2006 (N = 61.573). De resultaten tonen aan dat, globaal genomen, vrouwen iets vaker de gezinswoning verlaten dan mannen. In lijn met de vooropgestelde hypothese, loopt de vrouw echter minder risico om de gezinswoning te verlaten als ze ouder, hoger opgeleid en als enige tewerkgesteld is. Verder vonden we ook genderspecifieke verbanden. Zo halen hoger opgeleide vrouwen meer voordeel uit hun bevoorrechtte positie dan hoger opgeleide mannen. Wanneer beide partners hetzelfde hoge opleidingsniveau delen, is het vooral de man die de woning verlaat. Uit vrees voor de negatieve repercussies van een echtscheiding – die vaak ook hoger liggen bij vrouwen – kunnen hoog opgeleide vrouwen extra gemotiveerd geraken om door middel van hun vermogens en vaardigheden de gezinswoning op te eisen.

Abstract (English)

This study investigates how and to what extent the socio-economic positions of husband and wife play a role in the decision of who moves out from the family home: only the man, only the woman, or both. We expected that the partner with more financial power, knowledge and skills will have a greater chance to claim and maintain the family home. The analyses are based on the survey ‘Divorce in Flanders’ (N = 3.039) and the ‘General Socio-Economic Survey 2001’ linked to national register data for the period 2001-2006 (N = 61.573). The results show that, in general, women more often leave the family home than men. However, in line with the proposed hypothesis, the woman is more likely to remain in the family home if she is older, higher educated and if she was the only person employed in the household. There are also a number of gender specific results. Women seem to benefit more from an educational advantaged position than men do. The man is more likely to leave the family home when both partners share the same high level of education. The negative repercussions of a divorce – which are often also higher among women – might stimulate highly educated women more than men to claim the family home.