Publications

VUB-onderzoek bij Brusselse maaltijdkoeriers brengt precaire werkomstandigheden in kaart

VUB-onderzoek bij Brusselse maaltijdkoeriers brengt precaire werkomstandigheden in kaart

Donderdag start in Brussel de langverwachte rechtszaak tegen Deliveroo. Centraal staat de vraag of het e-commercebedrijf zijn koeriers onterecht laat werken als zelfstandigen, waardoor ze amper toegang tot sociale rechten hebben. Dat er in veel gevallen sprake is van penibele, onzekere werkomstandigheden, blijkt uit onderzoek van VUB-onderzoeker Elief Vandevenne. In het kader van haar doctoraatstudie onderzocht ze de mate van precariteit en de relatie met hun welzijn bij 170 Brusselse maaltijdkoeriers.

Vandevenne: “De resultaten tonen aan dat maaltijdkoeriers gemiddeld inderdaad precairdere jobs hebben dan andere werknemers, namelijk door hun onzekere contracten, de lange en onregelmatige werkuren, het gebrek aan sociale zekerheid en de gemiddeld lage en onstabiele lonen. We vonden ook een relatie met hun algemeen welbevinden. Koeriers met hele precaire jobs zitten slechter in hun vel. Het onderzoek gaf ons ook inzicht in een aantal werkgebonden praktijken. Zo blijkt het (ve)rhuren van koerier-accounts een courante praktijk, met name bij koeriers zonder papieren en minderjarigen.”

Volledig artikel op VUB Today