‘Uit eerder onderzoek weten we dat de segregatie in ons onderwijs zowel in alle Vlaamse provincies als in de Brusselse Rand toeneemt’, zegt onderzoekster Dounia Bourabain. ‘Meestal wordt die tendens toegeschreven aan de schoolkeuze van de ouders, maar wij wilden nagaan of ook de scholen daar een rol in spelen. Op papier heeft iedereen in dit land het recht om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze. Door middel van praktijktests hebben wij nu onderzocht of dat daadwerkelijk voor iedereen geldt, ongeacht je origine, job of opleidingsniveau.’