Labour market

Perspectief op werkbaar werk?

Perspectief op werkbaar werk?

Samenleving en Politiek is een politiek maandblad dat een kritische en doordachte blik werpt op maatschappelijke en politieke kwesties.
Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.

In de uitgave van november 2020 word de analyse gemaakt van het regeerakkoord De Croo I.

Hierbij schreef Prof. Vanroelen de bijdrage “Perspectief op werkbaar werk?’ Bekijk hier zijn bijdrage.

De term werkbaarheid komt een aantal keer voor in het
regeerakkoord. Toch is de prognose onzeker. Om vooruitgang te boeken rond werkbaarheid, zal veel afhangen van de krachtdadigheid waarmee de sociale partners hun hernieuwde prominente rol binnen het arbeidsbeleid zullen invullen.