Internet

Overlijdensbericht Stanley Wijewickrema

Op 11 september 2017 overleed demograaf Stanley Wijewickrema op 91-jarige leeftijd. Stan begon zijn academische loopbaan aan de Université Catholique de Louvain, en werkte later aan de VUB, vanaf de vroege jaren 1970 tot aan zijn pensioen in 1991. Hij was één van de pioniers van de vakgroep Interface Demography die toen nog bekend stond onder de naam I.P.D. (Interuniversity Program in Demography). Stan verdiende zijn sporen als docent en begeleider in dit Engelstalige programma dat studenten aantrok vanuit de hele wereld.

Geboren in Sri Lanka en op jonge leeftijd getroffen door polio, doorliep Stan een atypisch parcours. Zo had hij al een opleiding als Katholiek priester achter de rug, toen hij besliste zich aan de Sorbonne te gaan toeleggen op studies in de wiskunde en de fysica. Daaruit vloeide later zijn interesse voort in de mathematische demografie. Zijn doctoraatsverhandeling: “Weak ergodicity and the two-sex problem in Demography (1980)” is daarvan een goed voorbeeld. De studie gaat in op de convergentiethese in de demografie die stelt dat alle populaties – ongeacht hun huidige leeftijdsopbouw – zullen convergeren naar dezelfde leeftijdsstructuur gegeven dat ze lang genoeg onderworpen worden aan hetzelfde (niet noodzakelijk constante) demografische regime. Later in zijn carrière verrichte Stan Wijewickrema ook heel wat werk rond vruchtbaarheid en migratie.

Stan was een bijzonder graag gezien man aan de VUB, ook ver buiten de vakgroep. Hij was een gewaardeerd wetenschapper die tegelijk ook het academische leven kon relativeren. Vooral zijn hulpvaardigheid naar studenten en jongere collega’s toe zal ons bijblijven, net als het aanstekelijke goeie humeur waarmee hij iedereen in zijn omgeving steeds wist te charmeren.