Labour market

Laaggeschoolden en het toenemende risico op armoede

Laaggeschoolden en het toenemende risico op armoede – Naar een nieuw sociaal pact

De coronacrisis treft de arbeidsmarkt bijzonder hard. Vooral bepaalde kwetsbare groepen; laaggeschoolden, mensen in uitzendarbeid of onvrijwillige zelfstandigen, krijgen het moeilijk. Dat weegt op hun fysieke en mentale gezondheid. In deze podcast van ABVV-Metaal komen VUB-onderzoekers Kim Bosmans en Jessie Gevaert aan het woord i.v.m. hun onderzoek naar de kwaliteit en precariteit van arbeid. Ze doen dat naast Bea Cantillon, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid.