Press

Interface Demography in the press – May 2019

Het Laatste nieuws: Iedereen 100? Dat zal nog lang duren

De Morgen: Moet de pensioenleeftijd hoger dan 67? Waarom dat niet zo controversieel is.

“Als het van N-VA afhangt, zal de wettelijke pensioenleeftijd -die binnenkort 67 jaar zal bedragen- nog verder opgetrokken worden. De partij schuift hiervoor de stijgende levensverwachting als argument naar voren. Maar hoe sterk stijgt deze verwacht nu precies? Binnen vijftig jaar ligt de levensverwachting bij vrouwen zes jaar hoger dan vandaag en bij mannen is dat zelfs negen jaar. “Maar we verwachten niet dat de meeste mensen deze eeuw nog honderd zullen
worden”, zegt VUB-demograaf Patrick Deboosere.” (vubtoday.be)

Het laatste Nieuws: Zonder sigaret zou de man beter scoren

“In 2017 bedroeg de levensverwachting van de Belgische man bij geboorte 79,0 jaar en voor de vrouw was dat 83,7 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen lijkt hiermee opnieuw kleiner te worden. Dat bericht Het Laatste Nieuws. Hoe komt het eigenlijk dat de levensverwachting bij de vrouw hoger ligt dan bij mannen? Volgens VUB-demograaf Patrick Deboosere spelen de biologische verschillen hier een rol. “Historisch gezien worden er ook meer jongetjes dan meisjes geboren, maar jongetjes zijn kwetsbaarder. Ze hebben één X-chromosoom en één Y-chromosoom, terwijl meisjes twee X-chromosomen hebben. Als een van die X-chromosomen het laat afweten, hebben ze een back-up chromosoom. Jongetjes niet.” Ook woon- en leefomstandigheden beïnvloeden de levensverwachting. Daarnaast speelt ook het diploma een rol: mannen en vrouwen met een hoge opleiding leven langer dan mannen en vrouwen met een lage opleiding.” (vubtoday.be)