vacature edistools

Vacature Edistools-project

– Full-time doctoraatsonderzoeker

– Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel

– Startdatum: september of oktober 2019

– Hoofdpromotor: Prof dr. Pieter-Paul Verhaeghe

– Copromotor: Prof dr. Stijn Baert

– Contact: Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be

Download vacature in pdf.

Achtergrond

Het Edistools-project is een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk. Het project wordt gefinancierd door het FWO (SBO) en wordt geleid door een interdisciplinair team van professoren verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de voornoemde maatschappelijke domeinen. Voor dit project zoeken we 4 doctoraatsonderzoekers en 2 postdoctorale onderzoekers voor indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019. Van dit project wordt één doctoraatspositie aan de Vakgroep Sociologie van de VUB georganiseerd.

Kerntaken doctoraatsonderzoeker

– Het ontwikkelen van mystery calls en praktijktesten naar etnische discriminatie op de private woningmarkt en het coördineren van de implementatie van deze veldexperimenten (die deels zullen uitgevoerd worden door een extern bureau);
– Het empirisch bestuderen van de link tussen discriminatoire intenties en gedrag, zoals gemeten in de veldexperimenten, en persoonlijkheidskenmerken en attitudes (te meten via extra bevragingen en tests bij makelaars uit de veldexperimenten);
– Het empirisch bestuderen van factoren die de mate van discriminatie beïnvloeden door de verzamelde data te linken met informatie over makelaars en de lokale woningmarkt;
– Mee ontwikkelen van een trainingsinstrument dat beleidsmakers en lesgevers in de makelaardij kunnen gebruiken om etnische discriminatie te meten en reduceren;
– Samenwerken met andere onderzoekers in een interdisciplinair team, waarbij theoretische en methodologische benaderingen uit de sociologie, economie, gezondheidswetenschappen, en psychologie worden toegepast;
– Sterke samenwerking met een andere doctoraatsonderzoeker die gelijkaardig onderzoek zal uitvoeren (maar in het maatschappelijk domein werk);
– Samenwerken met stakeholders uit het domein huisvesting (bv. makelaars, huurders, Minderhedenforum, hogescholen, Unia…);
– Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke artikels (voornamelijk in het Engels) op basis van dit onderzoek;
– Adequaat functioneren in de onderzoeksgroepen ‘Interface Demography’ en BIRMM en in de vakgroep Sociologie aan de VUB.

Profiel doctoraatsonderzoeker

– U bezit bij aanwerving een Master in de Sociologie, de Economische wetenschappen, Psychologie of aanverwante wetenschappen, (laatstejaarsstudenten kunnen dus ook kandideren);
– U behaalde uitstekende studieresultaten en/of schreef een uitstekende Masterproef;
– U hebt een uitgesproken interesse in het uitvoeren van veldexperimenten op de woningmarkt;
– U hebt een uitgesproken interesse in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt;
– U hebt sterke statistische vaardigheden;
– U staat open voor het toepassen van verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
– U hebt een interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek;
– U kunt autonoom, gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
– U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
– U bent vloeiend in het Nederlands en in het Engels;
– U beschikt over een vlotte academische pen;
– U bent (zelf-)kritisch ingesteld.

Wat bieden wij u aan?

– Een voltijds contract van 2 jaar als bursaal, mogelijk verlengbaar tot 4 jaar aan de Vrije Universiteit Brussel;
– De mogelijkheid om onderzoek uit te voeren met het oog op het behalen van een doctoraat in de Sociologie;
– Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de Vakgroep Sociologie en BIRMM;
– Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw onderzoek door een gemotiveerde groep van promotoren en postdocs;
– Mogelijkheid tot (in zekere mate) flexibel werken/thuiswerken.

Hoe solliciteren?

– Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Pieter-Paul Verhaeghe (Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be), ten laatste op 8 maart 2019: [1] een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds; [2] een curriculum vitae; [3] puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2018-2019); en [4] een tekst die representatief is voor het niveau van academisch schrijven (bijvoorbeeld een thesis of individuele paper);
– In de laatste twee weken van maart 2019 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke testen;
– We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019 (maar vroeger is ook mogelijk);
– De vacatures staan open voor mensen die al zijn afgestudeerd (MA) of deze die nu in hun laatste jaar zitten van een relevante MA opleiding (en afstuderen ten laatste tegen eind september 2019);
– Voor vragen m.b.t. deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met:

Pieter-Paul Verhaeghe

email Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be
contact_phone +32 2 6148127
location_on Pleinlaan 5, Room 2.04