FOD WASO hybrid

Impact van nieuwe arbeidsvormen en -organisaties (hybride werken) op het welzijn op het werk

Impact van nieuwe arbeidsvormen en -organisaties (hybride werken) op het welzijn op het werk

2023 | FOD WASO

Partner institutions

Université Libre de Bruxelles (ULB)

Research objectives

In een aantal organisaties (zowel uit de privésector als uit de publieke sector) kwalitatieve analyses uitvoeren met alle actoren over de manier waarop de overgang werd georganiseerd naar mobiele arbeid gebaseerd op de ICT waaronder het hybride werken (werken op kantoor en telethuiswerk) is de voornaamste vorm in termen van aantal betrokken werknemers. Deze kwalitatieve analyse zou uitgaan van de conclusies van het onderzoek van de FOD Werkgelegenheid van 2019:

  • De remmen en hefbomen identificeren die naar voren worden gebracht door de actoren van de organisatie voor de invoering van collectieve mechanismen voor de preventie van beroepsrisico’s.
  • De oplossingen identificeren om het hoofd te bieden aan deze nieuwe remmen in verband met deze “atypische” arbeidsvormen teneinde de invoering van preventiemechanismen te bevorderen.
  • De acties en oplossingen identificeren om alle actoren van de organisatie te mobiliseren ten aanzien van deze nieuwe vormen van arbeidsorganisatie.
  • De impact van de Covid-19-crisis identificeren of ermee rekening houden bij de analyse van de overgang naar mobiele arbeid gebaseerd op de ICT.
  • Voor elke organisatie een anonieme fiche opmaken met onder meer de beschrijving van de onderneming (omvang, activiteitssector…), de actoren die betrokken zijn bij de analyse, de geïdentificeerde remmen en hefbomen, de mogelijke acties die worden ingevoerd…

Een synthese maken van de resultaten van de analyses van deze verschillende organisaties teneinde er informatie uit te halen maar vooral aanbevelingen die het mogelijk maken om organisaties concreet te helpen om rekening te houden met het welzijn op het werk bij de overgang naar een nieuwe arbeidsvorm of -organisatie.
Hoewel psychosociale risico’s (PSR) en musculoskeletale aandoeningen (MSA) de meest voorkomende risico’s zijn die worden aangehaald voor de nieuwe arbeidsvormen, zal bij het onderzoek zo veel mogelijk rekening worden gehouden met alle beroepsrisico’s en dus bijvoorbeeld ook met de impact op de organisatie van de lokalen van de organisatie en op de inrichting ervan (bijvoorbeeld open-spaces) en op het beheer van de risico’s in verband met het gebruik van deze lokalen, zoals bijvoorbeeld het beheer van het brandrisico.