Expertenadvies bestrijding discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt: ontwikkeling van een onafhankelijk en academisch monitoringsinstrument voor toepassing in sectoren.’

Expertenadvies bestrijding discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt: ontwikkeling van een onafhankelijk en academisch monitoringsinstrument voor toepassing in sectoren.’

Expertenadvies bestrijding discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt: ontwikkeling van een onafhankelijk en academisch monitoringsinstrument voor toepassing in sectoren.’

2020 | Vlaamse Overheid

Beschrijving

Via deze opdracht beogen we de uitwerking van een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem van discriminatie op de arbeidsmarkt, dat toepasbaar is en ingebed kan worden in de sectorale aanpak tegen discriminatie. Om ons advies te stofferen namen we de inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek door. Via discussie kwamen we tot de synthese die wordt weergegeven in onderhavig document.

Partners

Prof. Miet Lamberts (KU Leuven)
Prof. Stijn Baert (UGent)

Links

https://www.researchgate.net/publication/347495079_Het_terugdringen_van_arbeidsmarktdiscriminatie_in_de_Vlaamse_sectoren_academische_visie_en_instrumenten