ESF project ‘21+21 Learning inclusive – Together with the union towards a transition and career-oriented training policy

ESF project ‘21 +21 Learning inclusive – Together with the union towards a transition and career-oriented training policy

Researchers
Karen Van Aerden

Partners
Vlaams-ABVV
Alimento
VDAB
VIVO

ESF project ‘21 +21 Learning inclusive – Together with the union towards a transition and career-oriented training policy

January 2021- November 2022| ESF-Flanders

Objective

Dit project stelt zich tot doel meer steun te verlenen aan en actie te ondernemen voor transgerichte opleiding en ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden op de werkplek en in bedrijven. We streven samen naar meer kennis bij werknemers over het belang van transitiegerichte en 21ste eeuwse competenties én meer gerealiseerde opleidingen om die te verwerven voor wie nu minder opleidingskansen heeft. Specifieke doelstellingen zijn:

1. Op de werkvloeren ontstaat dynamiek rond competentie- en opleidingsbeleid, hierbij zijn het
verwerven van transitie- en loopbaangerichte skills het doel.
2. Er is meer kennisverpreiding over een arbeidsmarkt in transitie én over het belang van 21e eeuwse
vaardigheden bij werknemersvertegenwoordigers en werknemers.
3. Werknemersvertegenwoordigers werken in co-creatie met de werknemers en werkgevers aan
transitie- en loopbaangerichte opleidingsrechten. In dit proces beogen wij mee de ontwikkeling
van 21e eeuwse vaardigheden bij alle werknemers.
4. Opleidingsmaatregelen worden op en naast de werkvloer systematisch en ook meer
loopbaangericht ingezet.
5. Werknemers worden meer opgeleid in ‘transferable skills’ en verzekeren zich zo van bredere en
duurzame tewerkstellingskansen in een werkbare job.
6. Werknemers ervaren en oefenen tijdens het proces hun 21e eeuwse vaardigheden. Die 21e eeuwse
vaardigheden versterken hun grip op hun werk/leven en vertrouwen in hun employability. We
buigen de negatieve vicieuze cirkel waarin precariteit arbeidskansen doet slinken in versterkte
arbeidskansen en een kwaliteitsvol leven.