Discriminatie op de huurmarkt in Leuven

Discriminatie op de huurmarkt in Leuven

Discriminatie op de huurmarkt in Leuven

2020-2021 | Stad Leuven

Beschrijving

Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van discriminatie op de private huurwoningmarkt van Leuven. We hebben hierbij gefocust op twee discriminatiegronden: etnische afkomst en fysieke handicap. Rekening houdend met de etnische samenstelling van de Leuvense bevolking onderzochten we vier etnische groepen: mannen met een Maghrebijnse (hier Marokkaanse), Nepalese, Sub-Sahara Afrikaanse (hier Congolese) en gemengde naam. Mannen met een gemengde naam werd geoperationaliseerd als het hebben van een Belgische voornaam en een Maghrebijnse (hier Marokkaanse) familienaam. Wat fysieke handicap betreft, hadden we aandacht voor twee vormen: rolstoelgebruikers en blinden/slechtzienden. Deze laatsten werd verder opgesplitst tussen blinde mannen met en zonder een assistentiehond. Dit onderscheid stelt ons in staat om na te gaan of de gemeten discriminatie gericht is naar de fysieke beperking op zich of naar het hebben van een assistentiehond. We berekenden voor elke discriminatiegrond de nettodiscriminatiegraden en de uitnodigingskansen en dit zowel tezamen als apart voor makelaars en private verhuurders. Een belangrijke vaststelling is dat de mate van discriminatie sterk verschilt naargelang de discriminatiegrond, maar ook naargelang de manier waarop deze discriminatiegrond is geoperationaliseerd.

Partners

Prof. Pascal De Decker & Jana Verstraete (KU Leuven)
Prof. Bernard Hubeau & Dr. Diederik Vermeir (Universiteit Antwerpen)

Links

https://www.researchgate.net/publication/350466389_Discriminatie_op_de_huurwoningmarkt_van_Leuvenhttps://www.researchgate.net/publication/346658750_Discriminatie_door_makelaars_op_de_huurwoningmarkt_van_Antwerpen_de_nulmeting