Events

Events
Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

Leerstoel Willy Calewaert 2022 – Paul de Beer

De leerstoel Willy Calewaert 2022 is toegekend aan de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen en Solvay Business School en wordt bekleed door prof. dr. Paul de Beer. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI). Het centrale thema voor de leerstoel is “De mythe van de arbeidsmarkt”. In een reeks lezingen en workshops zal Paul de Beer het dominante ‘marktdenken’ binnen onderzoek en beleid over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen problematiseren. Het is zijn stelling dat juist door het denken in termen van een ‘marktmetafoor’ er de afgelopen halve eeuw zo weinig vooruitgang geboekt in het verklaren van de gebreken van de arbeidsmarkt.

Meer informatie!

The EU’s Afghanistan Migration Response: Silent Victims of a Forgotten Conflict

The EU’s Afghanistan Migration Response: Silent Victims of a Forgotten Conflict

The EU’s Afghanistan Migration Response: Silent Victims of a Forgotten Conflict

Thursday 21 April 2022

The Network of Afghan Diaspora Organisations in Europe (NADOE) and Interface Demography Research Group at Vrije Universiteit Brussel (VUB) in collaboration with the EU funded HumMingBird project and the UNHCR supported Afghan Refugee Committee in Belgium (ARCB) are organising a public event on the EU migration policies towards Afghanistan and the current humanitarian situation in Afghanistan on 21 April 2022. The event will include a keynote speech by Mr Alexander Sorel, Senior Adviser to the Executive Director of the European Union Asylum Agency (EUAA) on the EU policies towards Afghan asylum seekers, a panel on the conditions for refugees and asylum seekers in Europe and a plenary session on the situation in Afghanistan.

It has been more than seven months since the Taliban took control of the Afghan government. Since then, the country has not only been suffering from dire poverty and humanitarian crisis due to decades of wars and conflicts but also from the current ruling regime. The recent unfortunate crisis in Ukraine has made the Taliban believe that the world is not watching. They try to take advantage of the situation and impose more restrictions on the population’s human rights. These particularly target women, who are gradually becoming domesticated, girls are not allowed to go to school, members of the previous government and security forces are facing retaliation including torture and executions, and all artists, journalists, and activists are silenced. The Taliban monitor the entire population through countrywide campaigns of house raids and inspections. During the event, the experts and members of the Afghan diaspora will share their experiences on what is truly happening in Afghanistan.

The EU has expressed that they would not recognise a regime in which human and especially women’s rights are not ensured, and that the EU will continue its humanitarian approach towards Afghan asylum seekers. Some member states have recently announced new policies for the recognition of Afghan asylum seekers. During the event, experts and researchers will discuss these policies and their consequences on the humanitarian situation of asylum seekers from Afghanistan. This moderated public debate will be an opportunity for the representatives of the EU and Afghan diaspora to have an insightful exchange of ideas on how to help and protect the Afghan asylum seekers with dignity.

The EU and member states have been the biggest allies of Afghanistan during the last 20 years, and they continue their support even after the fall of Afghanistan. Unfortunately, the Taliban are benefiting vastly from the international aid meant to be for humanitarian purposes. During the event, Afghan women who lived under the previous Taliban regime will share their experience and ideas on how to deliver the aid to benefit the people in need.

Draft programme

VUB, Building D, Room D.0.03, Bd de la Plaine 2, 1050 Ixelles, Brussels

Thursday 21 April 2022

17.30 – 18.00 Registration desk
Part one: Migration and asylum  
18.00 – 18.10 Welcome address by Dr Tuba Bircan, Assistant Professor at VUB and Scientific coordinator of the H2020 project Hummingbird (Enhanced Migration Measures from a Multidimensional Perspective)
18.10 – 18.30 Keynote speech by Mr Alexander Sorel, Senior Adviser to the Executive Director of the EUAA
18.30 – 18.45 Q&A
18.45 – 19.30 Panel discussion and Q&A on the “Conditions of Afghan asylum seekers in Europe”
Moderator: Ahmad Wali Ahmad Yar, PhD researcher at VUB, Secretary-General, NADOE
Panellists: Ahmad Reshad Jalali, Policy Officer, European Council on Refugees and Exiles
(ECRE)

Selma Benkhalifa, Specialist of migration law, Progressive Lawyers Network

Lina Vosyliute, Research fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS)

Amandine Bach, Senior political advisor for The Left group, European
Parliament

Part two: Situation in Afghanistan  
19.30 – 19.45 Live update from Kabul – Ms Muzhda Tabesh Noor, assistant professor, civil
and women rights activist
19.45 – 20.20 Panel discussion on “Humanitarian and political situation in Afghanistan”
Moderator Teri Schultz, Freelance Reporter for NPR and Deutsche Welle, Podcast Host, Atlantic Council
Panellists Stella Ronner-Grubačić, Ambassador for Gender and Diversity, European
External Action Service (EEAS)

 

Djemila Benhabib, Political Scientist and Writer, Spokesperson for the Collectif
Laïcité Yallah

Lailuma Sadid, Senior Journalist, Women Rights Activist, president of NADOE

Ofran Barakhshani, Philosopher, Chairman of Gilgamesh Foundation

 

20.20 – 20.30 Q&A
20.30 – 20.40 A short play by Meena Qasimi, depicting the situation of Afghan women/families under the Taliban regime from her first-hand experience
20.40 – 20.50 Closing and appreciation ceremony for the women who assisted Afghan refugees
20.50 – 21.30 Iftar and dinner break by Afghan catering “Delice”
Boekvoorstelling: ‘Lang leve de vergrijzing’ (video)

Boekvoorstelling: ‘Lang leve de vergrijzing’ (video)

Boekvoorstelling: ‘Lang leve de vergrijzing’ (video)

Patrick Deboosere

Bekijk hier de video van de boekvoorstelling.

De vergrijzing: als je beleidsmakers mag geloven, gaat het om ‘een tsunami’, ‘een aardverschuiving’, ‘een storm die op ons af raast’. De kosten ervan ‘swingen’ dan weer ‘de pan uit’ en de verhoging van de pensioenleeftijd is ‘een kwestie van gezond verstand’. Patrick Deboosere is demograaf: hij peilt, cijfert en meet. Nuchter. Marijke Persoone stelt hem de vragen die ertoe doen. Zijn antwoorden leiden tot een verrassend ander perspectiefLang leve de vergrijzing is een relaas over het beschavingssucces dat meer mensen langer leven en over de mythe dat de baby’s van vandaag 120 jaar zullen worden. Over de onrust rond de betaalbaarheid van de sociale zorgen in het Frankrijk van … 1936. Over waarom niet zozeer het aantal actieven in een maatschappij telt, maar veeleer hoeveel rijkdom we produceren. Over de verdeling van deze rijkdom en over de sleutelrol van de sociale zekerheid.

Auteur
Patrick Deboosere
Met medewerking van Marijke Persoone

Persartikels

De Afspraak (06-02-2020)
“Maakt de vergrijzing de pensioenen onbetaalbaar of niet?” – herbekijken

De Morgen (06-02-2020)
“Sommige economen zijn het met mij eens, anderen zijn niet opgezet met mijn boek.” – lezen

Radio 1 (06-02-2020)
“Langer werken en betaalbare pensioenen.” – herbeluisteren

Redactie 24 (06-02-2020)
“Volgens hem hoeft de pensioenleeftijd niet noodzakelijk omhoog.” – lezen

Knack (22-01-2020)
“Het succes van de vergrijzing: ‘Mensen zijn niet gemaakt om na hun 50e nog hard te werken’.” – interview met Patrick Deboosere – lezen

Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV FGTB
“De vergrijzing is een van de belangrijke uitdagingen voor onze samenleving. Patrick Deboosere toont uitvoerig aan met zijn boek dat het debat hieromtrent toch wat genuanceerder is dan wat de rechterzijde ons gemakshalve wil doen geloven. Zijn boek is in deze nepnieuws- en clickbait-tijden belangrijk. Een nuchtere, open nuancering van jewelste, wat essentieel is om ook dit op een sociaal rechtvaardige manier aan te pakken. Zijn boek inspireert en is een must-read, ook voor onze vakbond.”

Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker Minerva
“Leven we steeds langer, en is het daarom onvermijdelijk dat we tot in de lengte van jaren verplicht blijven werken? In dit broodnodige en verhelderende boek ontmantelt Patrick Deboosere de moedwillig gecreërde mythen en misverstanden over langer leven en langer werken. De inzet is hoog, want we dreigen spotgoedkoop ons meest kostbare goed prijs te geven: onze eigen tijd.’”

Charles Ducal, schrijver en dichter
“Wat een bevrijdend boek! Het verlost je van een hoop bijgeloof: dat langer werken nodig is om de pensioenen betaalbaar te houden en zulks ook niet meer dan redelijk is, gezien de stijgende levensverwachting. Maar vooral brengt het je tot het besef dat er een monster is dat je kostbare levenstijd aan het opvreten is, het monster dat men gemeenlijk de neoliberale economie noemt. Tweehonderd achtentachtig bladzijden verhelderende weerlegging van ingehamerde mythes, een onthutsende geschiedenis van hoe de neoliberale logica overheden en instellingen heeft ingepalmd en tot slot een warm pleidooi voor een andere economie, een op mensenmaat. Verplichte lectuur voor iedereen die het beu is de hele samenleving te zien offeren op het altaar van de één procent.”

Petra De Sutter, Fertiliteitsexperte, gewoon hoogleraar & Europees parlementslid voor Groen
“Sinds jaar en dag wordt de vergrijzing voorgesteld als iets negatief. Iets dat onbetaalbaar wordt voor de samenleving van morgen, omwille van de steeds toenemende kost van de gezondheidszorg en de pensioenen. Patrick Deboosere legt in zijn nieuwe boek Lang leve de vergrijzing uit dat dit niet per se zo hoeft te zijn. Een en ander is het gevolg van politieke keuzes, ingegeven door het neoliberale denken dat ons beleid sinds decennia in zijn greep houdt. Dit boek is een eye-opener en een pleidooi om de vergrijzing niet als een bedreiging voor onze welvaart te zien, maar als een opportuniteit om onze economische en politieke denkkaders drastisch te hervormen. We moeten de mens opnieuw centraal stellen in onze economische modellen en naast welvaart ook welzijn en solidariteit revaloriseren. Op die manier kunnen we met z’n allen misschien ouder, maar vooral gezonder en gelukkiger worden.”

Herman Van Oyen, directeur sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid
“In dit bijzonder leesbaar boek maakt Patrick Deboosere duidelijk dat de vergrijzing “het beste is dat de mensheid ooit is overkomen”. Hij weerlegt neoliberale stellingen die op basis van het verkeerd begrepen concept van “levensverwachting” het solidariteitsprincipe van de pensioenen ondermijnen en zo een bedreiging vormen voor onze welvaartsstaat.”

Siska Van Sevenant, hoofd vormingsdienst ACV
“Patrick Deboosere zet het pensioendebat met de voeten op de grond. Zijn inzichten doorbreken het ‘bezette denken’ en bieden diepgang en perspectief aan de rechtmatige eisen voor een betere verdeling van inkomen, werk en tijd. Een mooi thema voor een vakbondsvorming is deze zin uit het boek: ‘We hoeven ons niet bang te laten maken voor een situatie die we als maatschappij perfect de baas kunnen.’ “

Stefaan Decock, Algemeen Secretaris ACV Puls
“Zolang het pensioendossier geproblematiseerd wordt als een onbetaalbaar en puur economisch gegeven zal een eindeloopbaan op mensenmaat veraf blijven. Dit boek doorbreekt de clichés, de vele fetisj en het doemdenken. In de vurige hoop dat politici uit alle politieke strekkingen het willen lezen.”

Veerle Verleyen, Adjunct Algemeen Secretaris Beroepswerking ACV Puls
“Dit boek slaat gaten in de vrije-markt-muur die wil dicteren wanneer mensen rijp zijn voor hun pensioen. Broodnodige lectuur voor wie verder dan het neoliberale mantra geïnformeerd wil worden.”

Kim De Witte, Vlaams Parlementslid en pensioenspecialist PVDA en auteur van ‘De grote pensioenroof’ (EPO)
“Beste Patrick en Marijke, proficiat met jullie boek! Een cruciale bijdrage aan de pensioenstrijd. Een strijd om tijd en vrijheid aan het einde van ons leven. Ja, er is nood aan een hervorming, maar dan een opwaartse, die onze pensioenen versterkt. Een zeer leesbaar en helder boek, dat de pensée unique doorbreekt.”

Symposium – Context Matters

Symposium – Context Matters

Context Matters!

Video of the conference available – scroll down to the program

Hoe kunnen we de context van discriminatie en racisme veranderen? How to change the context of discrimination and racism? Comment changer le contexte de la discrimination et du racisme ?

Tuesday the 8th of September 2020 – Free participation

Download the pdf on the symposium in English

Download de pdf over het symposium in het Nederlands


Inhoud

Racisme en discriminatie zijn grote problemen in onze samenleving. Vaak wordt er hierbij gedacht in termen van individuele daders en slachtoffers. Discriminerende werkgevers en makelaars zouden bijvoorbeeld gestraft moeten worden en slachtoffers dienen discriminatie zelf te melden. Deze individuele benadering stuit op haar limieten. Racisme en discriminatie ontstaan niet in het luchtledige. Mensen zijn sociale wezens die handelen binnen een bepaalde context van een bedrijf, een school, een buurt, een gemeente of de bredere samenleving. Context matters! Laten we dan ook racisme contextualiseren. Welke factoren op het niveau van een organisatie, buurt of gemeente hebben een invloed op het voorkomen van discriminatie? Wat is de rol van het politieke discours en de media op racisme? Hoe worden onze aangeboren neigingen om in hokjes te denken aangewakkerd in de maatschappij en hoe kunnen we ze terug indammen?

Eenmaal we zicht hebben op de contextuele dynamieken van racisme en discriminatie, kunnen we deze context ook trachten te veranderen. Veel andere maatschappelijke problemen pakken we immers  zowel individueel als collectief aan. Laten we bij racisme hetzelfde doen. Dit symposium wil academici, beleidsmakers en middenveldorganisaties rond dit thema met elkaar in contact brengen.

Taalbeleid

De voertalen op het symposium zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. We gaan uit van een actieve kennis van één van deze drie talen en een passieve kennis van de twee andere talen. We vragen daarom aan de sprekers op het symposium om te spreken in één van de drie talen en hun slides op te stellen in één van de andere twee talen. Concreet spreekt men in het Nederlands ondersteund door Frans- of Engelstalige slides; of men spreekt in het Engels ondersteund door Nederlands- of Franstalige slides; of men spreekt in het Frans ondersteund door Nederlands- of Engelstalige slides. Dit taalbeleid weerspiegelt de meertalige realiteit van onze academische gemeenschap en van Brussel als Belgische en Europese hoofdstad.

Praktisch

Datum van het symposium: Dinsdag 8 september 2020 van 9u30 tot 17u

Locatie: U-Residence op de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek), Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussels

 

Questions, remarks or suggestions?

Pieter-Paul Verhaeghe

Programma

09:30 – 10:00
Technische opstart en verwelkoming door Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) Video Conference part 1

10:00 – 10:20
Toespraak door Naima Charkaoui

Auteur van het boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ – Video Conference part 1

10:20 – 10:40
Discriminatie bij particuliere woningverhuur: de context en aanpak in Nederland

Arwen Hoogenbosch & Bauke Fiere (vzw RADAR) – Powerpoint & voiceover

10:40 – 11:00
Hoe verschilt etnische discriminatie op de woningmarkt tussen wijken en makelaars in Brussel?

Abel Ghekiere (VUB-UGent) en Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) – Video Conference part 1

11:00 – 11:20
Etnische discriminatie op school: biedt een multiculturele school benadering een oplossing?

Dr. Fanny D’hondt, Charlotte Maene, Dr. Roselien Vervaet, Prof. Mieke Van Houtte & Prof. Peter Stevens (UGent) – Video Conference part 2

11:20 – 11:40
Vrije schoolkeuze voor iedereen? Een studie naar etnische en klasse discriminatie in de inschrijvingsprocedure van Vlaamse kleuterscholen

Dounia Bourabain (VUB), Prof. Peter Stevens (UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (UGent) – Video Conference part 2

11:40 – 12:00
Racisme door de ogen van kinderen en jongeren. Wat zijn de structurele oorzaken, wat is de impact op hen en hoe kan je ermee aan de slag?

Ikrame Kastit (vzw Uit de marge) – Video Conference part 2

12:00 – 13:00
Lunchpauze

13:00 – 13:20
Toespraak door directeur Els Keytsman (Unia) – Video Conference part 3

13:20 – 13:40
Grenzen verleggen: Hoe rechtse politici in Vlaanderen flirten met haatzaaierij op Twitter

Prof. Martina Temmerman (VUB) – Video Conference part 3

13:40 – 14:00
Welkom in de gemeente? Onderzoek naar de impact van lokale contextfactoren op individuele attitudes tegenover vluchtelingen

David De Coninck & Prof. Bart Meuleman (KU Leuven) – Powerpoint & voiceover

14:00 – 14:20
De kleur van veldwerkers: racisme, discriminatie en diversiteit in de praktijk

Prof. Géraldine André (UC Louvain & VUB) & Dr. Chiara Giordano (ULB) – Video Conference part 3

14:20 – 14:40
Vooroordelen of gebrek aan (correcte) informatie? Een systematische literatuurstudie naar de economische mechanismen van etnische arbeidsmarktdiscriminatie

Louis Lippens (UGent – VUB), Prof. Stijn Baert (UGent), Prof. Eva Derous (UGent), Abel Ghekiere (VUB – UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) – Video Conference part 3

14:40 – 15:00
Hoe eigen is onze eigen mening? De rol van onze sociale omgeving op onze uitgroep attitudes

Dr. Jasper Van Assche (UGent & KU Leuven) – Video Conference part 3

15:00 – 15:10
Voorstelling van Brussels Interdisciplinary Research centre on Migration and Minorities (BIRMM) door Dr. Hannah Vermaut – Video Conference part 3

15:10 – 15:20
Voorstelling van het SBO-FWO project EdisTools door Dr. Fanny D’hondt – Video Conference part 3

15:20 – 15:30
Voorstelling van het Hannah Arendt Instituut door Dr. Yousra Benfquih – Video Conference part 3

15:30 – 15:40
Afsluiting door Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) – Video Conference part 3

Georganiseerd door

Expert workshop

Expert workshop

Expert Workshop

Mind the Gap: Critical Perspectives on Migration Theories and Data

3-4 December 2020

Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

Download the call for applications.

General information

The shortcomings in international migration statistics and theories have challenged researchers and policymakers ever since international organisations commenced gathering data on migration. Gaps constitute a notable obstacle for the researchers and authorities to understand the global migration patterns better, develop scenarios, design effective policies, monitor the needs of the population, and to identify how these needs change over time. In the last few decades, there have been multiple attempts by national governments, international and regional organisations, and private institutions to collect better data on migration.  However, the existing data on international migration suffers from problems (gaps) of inconsistency in definitions and data collection methodology, lack of adequate statistics, ignorance of new data sources and limitations for comparability, among others. On the other hand, the links between the existing migration theories and the contemporary migration patterns, dynamics and status have been under question. Recent changes in the dynamics and modalities of migration have not been deeply studied through going beyond the predominant theories and their components.  Scholars and international institutions have repeatedly called on to resolve these issues and insisted on the urgent need for comprehensive, accurate and timely data on migration. In spite of efforts, achieved improvements have been limited.

Therefore, this workshop will focus on the identification of gaps in migration data systems and coherence in terms of definitions, contemporary migration dynamics, and the (missing) links to the existing theories. The goal of the workshop is to bring together those researchers and practitioners who work on international migration data and theories to discuss and present their experience, knowledge and research on the topic. The significance of the workshop outcome will be to recommend solutions for national and international statistical organisations on improving migration statistics and discuss the issues in existing theories. The workshop is organised within the framework of the wider EU funded Horizon 2020 project “Enhanced Migration Measures from a Multidimensional Perspective” (HumMingBird).

 

Call for applications:

The expert workshop on “Mind the Gap: Critical Perspectives on Migration Theory and Data” will take place on 3-4 December 2020 in Brussels, Belgium. This international workshop will convene established scholars, members of statistical offices and public institutes, data collectors, data holders and data users, practitioners, policymakers, students, and civil society organisations who work on migration data and theories related issues from a critical perspective. The participants are expected to present their work and discuss the topics related to gaps, collection, limitations, quality and development of international migration data and theories. The presentations might refer to challenges with the migration data sources (i.e. thematic gaps, timeliness, registration, data collection methods, definitions, comparability, etc.); challenges with the migration theories (i.e. where can the predominant migration theories fail to address the contemporary migration dynamics, etc.).  Nevertheless, the applications are not limited to the above-mentioned topics, experts of other disciplines who want to tackle the issue of gap in migration data and theories from a different perspective are also welcomed to submit their applications. Both conceptual and empirical work are welcome as well as specific case studies and the best/worst practices. The organisation committee aims to work on a special issue with a selection of the proceedings.

Keynote speakers:

Douglas S. Massey, Henry G. Bryant Professor of Sociology and Public Affairs, Woodrow Wilson School, Princeton University, US.

Eleonore Kofman, Professor of Gender, Migration and Citizenship at Middlesex University in London.

Frank Laczko, Director of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) in Berlin.

Michel Poulain, Emeritus Professor at Université catholique de Louvain and Longevity expert in Louvain-la-Neuve, Belgium.

Guide for applicants:

Deadline for submission: 15 June 2020

Please apply via the online application link below, where you will be expected to submit the abstract (max. 250 words) and a motivation of maximum 250 words, and a text explaining briefly the reason why your participation would add values to the expert workshop (max. 200 words).

Link to submit your application:  https://hummingbird-h2020.eu/forms/hummingbird-expert-workshop/

Abstracts will be reviewed by the workshop organisers, and the decision on abstracts will be communicated by 30 June 2020.

For questions you can contact professor Tuba Bircan at tuba.bircan@vub.be and Ahmad Wali Ahmad-Yar at ahmad.wali@vub.be.

The event for the accepted participants will be free of charge, however, the applicants are expected to cover their own transport and accommodation costs. Catering during the conference will be provided by the organisers.

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 870661

‘Lang leve de vergrijzing’

‘Lang leve de vergrijzing’

Boek: ‘Lang leve de vergrijzing’

De vergrijzing: als je beleidsmakers mag geloven, gaat het om ‘een tsunami’, ‘een aardverschuiving’, ‘een storm die op ons af raast’. De kosten ervan ‘swingen’ dan weer ‘de pan uit’ en de verhoging van de pensioenleeftijd is ‘een kwestie van gezond verstand’. Patrick Deboosere is demograaf: hij peilt, cijfert en meet. Nuchter. Marijke Persoone stelt hem de vragen die ertoe doen. Zijn antwoorden leiden tot een verrassend ander perspectiefLang leve de vergrijzing is een relaas over het beschavingssucces dat meer mensen langer leven en over de mythe dat de baby’s van vandaag 120 jaar zullen worden. Over de onrust rond de betaalbaarheid van de sociale zorgen in het Frankrijk van … 1936. Over waarom niet zozeer het aantal actieven in een maatschappij telt, maar veeleer hoeveel rijkdom we produceren. Over de verdeling van deze rijkdom en over de sleutelrol van de sociale zekerheid.

Auteur
Patrick Deboosere
Met medewerking van Marijke Persoone

Persartikels

De Afspraak (06-02-2020)
“Maakt de vergrijzing de pensioenen onbetaalbaar of niet?” – herbekijken

De Morgen (06-02-2020)
“Sommige economen zijn het met mij eens, anderen zijn niet opgezet met mijn boek.” – lezen

Radio 1 (06-02-2020)
“Langer werken en betaalbare pensioenen.” – herbeluisteren

Redactie 24 (06-02-2020)
“Volgens hem hoeft de pensioenleeftijd niet noodzakelijk omhoog.” – lezen

Knack (22-01-2020)
“Het succes van de vergrijzing: ‘Mensen zijn niet gemaakt om na hun 50e nog hard te werken’.” – interview met Patrick Deboosere – lezen

Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV FGTB
“De vergrijzing is een van de belangrijke uitdagingen voor onze samenleving. Patrick Deboosere toont uitvoerig aan met zijn boek dat het debat hieromtrent toch wat genuanceerder is dan wat de rechterzijde ons gemakshalve wil doen geloven. Zijn boek is in deze nepnieuws- en clickbait-tijden belangrijk. Een nuchtere, open nuancering van jewelste, wat essentieel is om ook dit op een sociaal rechtvaardige manier aan te pakken. Zijn boek inspireert en is een must-read, ook voor onze vakbond.”

Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker Minerva
“Leven we steeds langer, en is het daarom onvermijdelijk dat we tot in de lengte van jaren verplicht blijven werken? In dit broodnodige en verhelderende boek ontmantelt Patrick Deboosere de moedwillig gecreërde mythen en misverstanden over langer leven en langer werken. De inzet is hoog, want we dreigen spotgoedkoop ons meest kostbare goed prijs te geven: onze eigen tijd.’”

Charles Ducal, schrijver en dichter
“Wat een bevrijdend boek! Het verlost je van een hoop bijgeloof: dat langer werken nodig is om de pensioenen betaalbaar te houden en zulks ook niet meer dan redelijk is, gezien de stijgende levensverwachting. Maar vooral brengt het je tot het besef dat er een monster is dat je kostbare levenstijd aan het opvreten is, het monster dat men gemeenlijk de neoliberale economie noemt. Tweehonderd achtentachtig bladzijden verhelderende weerlegging van ingehamerde mythes, een onthutsende geschiedenis van hoe de neoliberale logica overheden en instellingen heeft ingepalmd en tot slot een warm pleidooi voor een andere economie, een op mensenmaat. Verplichte lectuur voor iedereen die het beu is de hele samenleving te zien offeren op het altaar van de één procent.”

Petra De Sutter, Fertiliteitsexperte, gewoon hoogleraar & Europees parlementslid voor Groen
“Sinds jaar en dag wordt de vergrijzing voorgesteld als iets negatief. Iets dat onbetaalbaar wordt voor de samenleving van morgen, omwille van de steeds toenemende kost van de gezondheidszorg en de pensioenen. Patrick Deboosere legt in zijn nieuwe boek Lang leve de vergrijzing uit dat dit niet per se zo hoeft te zijn. Een en ander is het gevolg van politieke keuzes, ingegeven door het neoliberale denken dat ons beleid sinds decennia in zijn greep houdt. Dit boek is een eye-opener en een pleidooi om de vergrijzing niet als een bedreiging voor onze welvaart te zien, maar als een opportuniteit om onze economische en politieke denkkaders drastisch te hervormen. We moeten de mens opnieuw centraal stellen in onze economische modellen en naast welvaart ook welzijn en solidariteit revaloriseren. Op die manier kunnen we met z’n allen misschien ouder, maar vooral gezonder en gelukkiger worden.”

Herman Van Oyen, directeur sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid
“In dit bijzonder leesbaar boek maakt Patrick Deboosere duidelijk dat de vergrijzing “het beste is dat de mensheid ooit is overkomen”. Hij weerlegt neoliberale stellingen die op basis van het verkeerd begrepen concept van “levensverwachting” het solidariteitsprincipe van de pensioenen ondermijnen en zo een bedreiging vormen voor onze welvaartsstaat.”

Siska Van Sevenant, hoofd vormingsdienst ACV
“Patrick Deboosere zet het pensioendebat met de voeten op de grond. Zijn inzichten doorbreken het ‘bezette denken’ en bieden diepgang en perspectief aan de rechtmatige eisen voor een betere verdeling van inkomen, werk en tijd. Een mooi thema voor een vakbondsvorming is deze zin uit het boek: ‘We hoeven ons niet bang te laten maken voor een situatie die we als maatschappij perfect de baas kunnen.’ “

Stefaan Decock, Algemeen Secretaris ACV Puls
“Zolang het pensioendossier geproblematiseerd wordt als een onbetaalbaar en puur economisch gegeven zal een eindeloopbaan op mensenmaat veraf blijven. Dit boek doorbreekt de clichés, de vele fetisj en het doemdenken. In de vurige hoop dat politici uit alle politieke strekkingen het willen lezen.”

Veerle Verleyen, Adjunct Algemeen Secretaris Beroepswerking ACV Puls
“Dit boek slaat gaten in de vrije-markt-muur die wil dicteren wanneer mensen rijp zijn voor hun pensioen. Broodnodige lectuur voor wie verder dan het neoliberale mantra geïnformeerd wil worden.”

Kim De Witte, Vlaams Parlementslid en pensioenspecialist PVDA en auteur van ‘De grote pensioenroof’ (EPO)
“Beste Patrick en Marijke, proficiat met jullie boek! Een cruciale bijdrage aan de pensioenstrijd. Een strijd om tijd en vrijheid aan het einde van ons leven. Ja, er is nood aan een hervorming, maar dan een opwaartse, die onze pensioenen versterkt. Een zeer leesbaar en helder boek, dat de pensée unique doorbreekt.”

Symposium on Causes of health and mortality inequalities in Belgium

Symposium on Causes of health and mortality inequalities in Belgium
On Monday 21 October 2019 Interface Demography (Vrije Universiteit Brussel) and the Center for Demographic Research (Université Catholique de Louvain) organize the symposium ‘Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes’. The symposium will present the most important research results of the CausIneq-project (http://www.causineq.be) that has been financed by Belspo.

About the project
The CausIneq-project addresses social and spatial inequalities in health and mortality in Belgium and their evolution between the 1990s and 2000s. The project investigates different dimensions of socio-economic position and pays specific attention to the health consequences of work and employment conditions, unemployment and living arrangements. Demographical, historical and sociological theories, data and methods are combined to shed light on the societal causes of health and mortality inequalities in Belgium.

Practical organisation
 • Date: 21 October 2019, 9:00-13:00
 • Location: Vrije Universiteit Brussel – U-Residence Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussels (https://www.u-residence.be/nl/)
 • Registration: Participation is free, but please do register with Nathalie.Zegers@vub.be before 30 September 2019
 • Organizers: Interface Demography (VUB) and Center for Demographic Research (UCL)

Program

 • 8:30 – 9:00 Welcome
 • 9:00 – 9:15 Introduction (A. Naji – Belspo)
 • 9:15 – 10:15 Part I: Social differences in life expectancy/mortality (UCL)
  • T. Eggerickx, C. Vandeschrick – Les inégalités sociales de mortalité en Belgique de 1991 à 2016
  • T. Eggerickx – Les différences spatiales de mortalité selon les groupes sociaux
  • J.-P. Sanderson, P. Majérus – Mariés, célibataires, isolés : des risques de mourir différents ?
  • O. Van Clemput, B. Masquelier – La surmortalité des enfants vivant en ménage monoparental en Belgique
 • 10:15 – 10:30 Coffee break 10:30 – 11:30 Part II: Work, health and mortality (VUB)
  • K. Vanthomme – Unemployment and cause-specific mortality in the Belgian working-age population
  • D. De Moortel – Employment status and mortality in the context of high and low regional unemployment levels in Belgium (2001–2011)
  • R. Balogh – Employment conditions and mortality
  • K. Van Aerden – Types of employment and health
 • 11:30 – 11:45 Coffee break
 • 11:45 – 12:45 Panel discussion with stakeholders
 • 12:45 – 14:00 Lunch

Association for Demography (VVD) organises the third Demography Day at the VUB

Association for Demography (VVD) organises the third Demography Day at the VUB

On Tuesday 26 March 2019 the Association for Demography (VVD) organises the third Demography Day. This day addresses recent developments in demography and gives (both experienced and young) researchers the opportunity to present their work to colleagues and interested scholars. The keynote will be held by mobility expert Kris Peeters (Hogeschool Hasselt) on ‘When do we come to a stop? Population pressure and spatial organization in Flanders’

Click here to see the program.

Practical organisation

Date: 26 March 2019
Location: Vrije Universiteit Brussel – U-Residence, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Cost: 40 euros (non-members) / free (VVD-members)
Deadline abstracts: 15 January 2019

EPC conference

EPC conference

From June 6 to June 9, 2018, Interface Demography hosted the The European Population Conference (EPC), the largest European conference for population research.

EPC 2018 had some 1150 submissions, 121 regular and 4 poster sessions. Some 570 papers and about 150 posters were presented at the conference where about 850 participants joined.

We would like to thank all participants for taking part in this wonderful edition.

The next European Population Conference (EPC 2020) will convene in Padova, Italy from 24-27 June 2020. Make sure to reserve these dates and join us in Italy!

For more information, visit www.epc2018.be