Assistentschap – demografie

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ max_width=”750px” custom_padding=”0||22.7969px||false|true” use_custom_width=”on” custom_width_px=”750px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_code] rel=”stylesheet”>[/et_pb_code][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#ffffff” header_5_font=”Roboto||||||||” header_5_text_align=”center” header_5_text_color=”#ffffff” background_color=”#213e86″ custom_padding=”17px||20px|||” header_5_text_shadow_style=”preset5″]

Aanbieding doctoraatsbeurs in het domein van de demografie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||” custom_padding=”11px|||”]

– Department sociologie – Vrije Universiteit Brussel
– Onderzoeksgroep Interface Demography
– Deadline: 1 juli 2020
– Voorziene startdatum: 15 september 2020
– Contact: sylvie.gadeyne@vub.be

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Functieomschrijving

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||”]

– Personeelsvategorie: Bursalen
– Specifieke benaming: Doctoraatsbursaal
– Omvang mandaat: Voltijds
– Faculteit: ES
– Vakgroep: sociologie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Bedrijfsdetails

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||”]

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

– het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;

– de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;

– de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Functieprofiel – vereisten

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||”]

Diploma van master in de Sociologie of aanverwante wetenschappen (bv. psychologie, epidemiologie, sociaal-economische wetenschappen) met een duidelijke interesse in de Arbeidsociologie. Studenten die in hun laatste jaar zitten en afstuderen in juni 2020 worden aangemoedigd om te solliciteren.

Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Aanbod

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”||||||||”]

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.be onder de rubriek ‘toekomstige werknemers’

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Bijkomende informatie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||”]

Voorziene startdatum 15.09.2020
Looptijd/duur contract 1 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn 1 Juli 2020
De selectiegespreken zullen digitaal doorgaan op 9 Juli 2020.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Sollicitatie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ hover_enabled=”0″]

Solliciteren kan via mail naar sylvie.gadeyne@vub.be OF via deze link.
De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:
– een beknopt CV
– het academisch dossier met alle relevante elementen
– een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek (zie themaomschrijving)
– diploma’s.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”17px” custom_padding=”||15px|” border_width_bottom=”2px” border_color_bottom=”#ec6431″]

Beknopte taakomschrijving

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″]

Onderwijsopdracht:

– Oefeningen Statistiek I (eventueel)
– Oefeningen Statistiek II voor de sociale wetenschappen
– Oefeningen Multivariate data-analyse voor de sociale wetenschappen

De kandidaat zal ingeschakeld worden in het statistiekonderwijs van de vakgroep Sociologie en in het bijzonder de begeleiding van de oefeningensessies verzorgen. 

Onderzoeksthema:

Tijdens de tweede demografische transitie is de vruchtbaarheid in bijna alle landen sterk gedaald tot onder of net boven het vervangingsniveau. De uitzondering hierop betreft Sub-Sahara Afrika. Bijna alle landen ter wereld met een totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) hoger dan 5 kinderen per vrouwen zijn in Sub-Sahara Afrika gelegen. De redenen voor het uitblijven of althans stagneren van de vruchtbaarheidstransitie in deze regio dienen onder meer gezocht te worden in prestige, zekerheid voor de oude dag, compensatie voor de hoge zuigelingen- en kindersterfte, sociale positie van de vrouwen, etc. De bedoeling van dit project is de redenen te bestuderen voor het uitblijven/stagneren van de vruchtbaarheidstransitie in deze regio via de Demographic Health Surveys (DHS) (en eventueel andere databronnen). Aan de hand van de verschillende DHS-waves in elk land kunnen tijdsreeksen opgesteld worden en kan de evolutie van de vruchtbaarheid en de determinanten ervan in kaart gebracht worden. In relatie hiermee zal ook dieper ingegaan worden op de relatie tussen gerealiseerde vruchtbaarheid-vruchtbaarheidsvoorkeur en de stabilisatie/daling van de vruchtbaarheid in stedelijk en ruraal Afrika. Specifieke aandacht zal besteed worden aan de stagnatie van de transitie in stedelijk Afrika, vooral in de grote steden en hoofdsteden (Lagos, Kinshasa,..). In het kader van de toekomstige bevolkingsgroei en de draagkracht van het Afrikaanse continent (en de wereld) is dringend nood aan inzichten in deze relaties. 
Dit onderzoek neemt een ‘oude traditie’ naar vruchtbaarheidsonderzoek (in ontwikkelingslanden) van Interface Demography terug op. De onderzoeker komt terecht in een interdisciplinair team bestaande uit sociologen, demografen, geografen en statistici. Onze groep heeft de voorbije decennia veel onderzoek verricht naar sociale ongelijkheid in sterfte en gezondheid en ook naar migratie. Vruchtbaarheidsonderzoek zal via dit project terug in de kijker komen te staan en bovendien ook onze ‘geografische horizon’ verruimen. Zowel op vlak van kwantitatieve demografische en sociologische analyses als op vlak van kwantitatieve analyses is veel ervaring beschikbaar in de onderzoeksgroep. Er zal bovendien niet alleen een beroep gedaan kunnen worden op de expertise aanwezig op Interface Demography maar ook op de expertise van extra-muros collega’s in binnen- en buitenland. 
De geselecteerde kandidaat zal aan het begin van de aanstelling in samenspraak met de promotor en copromotor(s) het doctoraatsthema en onderzoekstakenpakket verder uitwerken en concretiseren. De kandidaat zal bij zijn/haar sollicitatie een korte omschrijving van een mogelijk onderzoeksthema voegen (+/- 1p). Van de geselecteerde kandidaat wordt verwacht dat hij/zij aan het begin van de aanstelling een doctoraatsthema en een onderzoekstakenpakket aflijnt. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij dit thema voorstelt bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het bekomen van een beurs ‘Aspirant Fundamenteel Onderzoek’. Het spreekt voor zich dat de kandidaat hierbij wordt begeleid door de promotor en meer ervaren collega’s. 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ make_equal=”on” _builder_version=”3.25″ max_width=”750px” custom_padding=”0px|||” use_custom_width=”on” custom_width_px=”750px”][et_pb_column type=”1_2″ module_class=”ds-vertical-align” _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”http://interfacedemography.be/wp-content/uploads/2015/11/sylvie.jpg” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.4.3″ max_width=”41%” module_alignment=”center” border_radii=”on|1000px|1000px|1000px|1000px”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto|700|||||||” text_text_color=”#213e86″ text_font_size=”15px” header_font=”||||||||” text_orientation=”center”]

Contactpersoon: Sylvie Gadeyne

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ module_class=”ds-vertical-align” _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Roboto||||||||”]

email Sylvie.Gadeyne@vub.be

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]