Assistentschap – arbeidssociologie

Aanbieding doctoraatsbeurs in het domein van de arbeidssociologie

– Department sociologie – Vrije Universiteit Brussel
– Onderzoeksgroep Interface Demography
– Deadline: 1 juli 2020
– Voorziene startdatum: 15 september 2020
– Contact: christophe.vanroelen@vub.be

Functieomschrijving

– Personeelsvategorie: Bursalen
– Specifieke benaming: Doctoraatsbursaal
– Omvang mandaat: Voltijds
– Faculteit: ES
– Vakgroep: sociologie

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

– het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;

– de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;

– de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid

Functieprofiel – vereisten

Diploma van master in de Sociologie of aanverwante wetenschappen (bv. psychologie, epidemiologie, sociaal-economische wetenschappen) met een duidelijke interesse in de Arbeidsociologie. Studenten die in hun laatste jaar zitten en afstuderen in juni 2020 worden aangemoedigd om te solliciteren.

Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.be onder de rubriek ‘toekomstige werknemers’

Bijkomende informatie

Voorziene startdatum 15.09.2020
Looptijd/duur contract 1 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn 1 Juli 2020
De selectiegespreken zullen digitaal doorgaan op 9 Juli 2020.

Sollicitatie

Solliciteren kan via mail naar christophe.vanroelen@vub.be OF via deze link
De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:
– een beknopt CV
– het academisch dossier met alle relevante elementen
– een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek (zie themaomschrijving)
– diploma’s.

Beknopte taakomschrijving

Onderwijsopdracht:

– Begeleiding masterseminarie
– Coördinatie en studentenbegeleiding in WEC Onderzoeksproject
– Ondersteuning opleidingsraad en studentenwerking sociologie
– Beperkte bijkomende taken in onderling overleg vast te leggen

 

Onderzoeksthema:

Het onderzoekluik van deze vacature situeert zich op het kruispunt tussen arbeidssociologie en gezondheidssociologie. Je zult deel uitmaken van een onderzoeksteam binnen Interface Demography dat zich hoofdzakelijk toelegt op onderzoek naar de relatie tussen ‘arbeidskwaliteit’ en de gezondheid en het welzijn van werknemers en zelfstandigen. Meer specifiek zal je bijdragen aan het onderzoek naar de gezondheids- en welzijnsgevolgen van ‘precair werk’. Onze onderzoeksgroep heeft de voorbije jaren veel ervaring opgebouwd rond dit thema. Bovendien bestaan er sterke banden met onderzoekers die werken rond hetzelfde thema in Europa en wereldwijd. Onze onderzoeksgroep beschikt over interessante kwantitatieve databanken die nog volop ontgonnen moeten worden; daarnaast hebben we heel wat ervaring opgebouwd mbt kwalitatief onderzoek in dit domein. Dit onderzoeksdomein biedt ook uitgelezen mogelijkheden om theoretische inzichten uit de sociologie toe te passen in empirisch onderzoek.

Desalniettemin liggen binnen het beschreven domein nog heel wat onderzoeksvragen open: o.a. over de precieze mechanismen die het verband tussen precair werk en gezondheid verklaren; over de rol die persoonlijke kenmerken, het huishouden en sociale relaties spelen;  en over de impact van de bredere context (o.a. verschillen tussen landen). Ook de studie van relaties tussen precair werk en niet-gezondheidsgerelateerde factoren bevat interessante pistes voor een doctoraatsonderzoek: o.a. de invloed op sociale relaties binnen en buiten het huishouden, politieke en burgerschapsattitudes, sociale positie en mobiliteit, enz. Bovendien kan je worden ingeschakeld bij het verderzetten van een pas opgestarte panelstudie naar precair werk en deze mee uit te bouwen tot een daadwerkelijk ‘citizen science project’.

Van de geselecteerde kandidaat wordt verwacht dat hij/zij aan het begin van de aanstelling een doctoraatsthema en een onderzoekstakenpakket aflijnt. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij dit thema voorstelt bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het bekomen van een beurs ‘Aspirant Fundamenteel Onderzoek’. Het spreekt voor zich dat de kandidaat hierbij wordt begeleid door de promotor en meer ervaren collega’s.

We verwachten dat de kandidaat bij zijn/haar sollicitatie een korte omschrijving van een mogelijk onderzoeksthema voegt (+/- 1p). Ter inspiratie kunnen volgende referenties geraadpleegd worden:
Julià, M., Vanroelen, C., Bosmans, K., Van Aerden, K., & Benach, J. (2017). Precarious Employment and Quality of Employment in Relation to Health and Well-being in Europe. International Journal of Health Services, https://doi.org/10.1177/0020731417707491;
Vanroelen, C. (2019). Employment Quality: An Overlooked Determinant of Workers’ Health and Well-being? Annals of Work Exposures and Health. https://doi.org/10.1093/annweh/wxz049;
Van Aerden, K., Puig-Barrachina, V., Bosmans, K., & Vanroelen, C. (2016). How does employment quality relate to health and job satisfaction in Europe? A typological approach. Social Science and Medicine, 158. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.04.017.

 

Contactpersoon: Christophe Vanroelen